print_grb.png

Пореске одлуке Скупштине града Крушевца

Штампа

 

1. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији Града Крушевца

2. Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину