print_grb.png

Конкурси у области пољопривреде

Штампа

 

1. Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

а) Текст конкурса

б) Пријава

 

2. Конкурс за избор корисника средстава за регресирање трошкова вештачког осемењавања крава на територији града Крушевца

а) Текст конкурса

б) Пријава

в) Изјава

 

3. Конкурс за избор корисника средстава за  субвенционисање набавке хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад

а) Текст конкурса

б) Пријава

в) Изјава

 

4. Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање  инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за субвенционисање подизања нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

а) Текст конкурса

б) Пријава

в) Изјава

 

5. Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање  инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за субвенционисање купљене пољопривредне опреме и механизације

а) Текст конкурса

б) Пријава

в) Изјава