Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна АКТУЕЛНОСТИ Јавне набавке

  Јавне набавке

  Јавна набавка за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање дела локалне путне инфраструктуре на територији града Крушевца..

  Ел. пошта Штампа
  Број ЈН >> 5Р/IV/2020
  Предмет : Јавна набавка за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање дела локалне путне инфраструктуре на територији града Крушевца са јавним плаћањем.
  Рок за подношење понуда : 09.03.2020. до 10:00 сати
  Документација : Позив за подношење понуде (Српски)
  Позив за подношење понуда (English)
  Конкурсна документација
  Измена конкурсне документације (02.03.2020.)
  Обавештење о измени (03.03.2020.)
  Обавештење о продужењу рока (Српски) (03.03.2020.)
  Обавештење о продужењу рока (English) (03.03.2020.)
  Одлука о додели уговора (20.03.2020.)
  Обавештење о закљученом уговору (10.04.2020.)
   

  Набавка услуга - Одржавање специјализованог софтверско-хардверског система праћења стања водотокова и времеских прилика на терену у насељеним местима – метео станице и сензори)

  Ел. пошта Штампа
  Број ЈН >> 17-1УН/IV/2019
  Предмет : Набавка услуга - Одржавање специјализованог софтверско-хардверског система праћења стања водотокова и времеских прилика на терену у насељеним местима – метео станице и сензори)
  Документација : Обавештење о закљученом уговору
   

  Набавка радова – Додатни радови на реконструкцији објекта Градске Топлане и санација два котла на чврсто гориво-угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу

  Ел. пошта Штампа
  Број ЈН >>2-ПП-51Р/IV/2019
  Предмет :

   

  Набавка радова – Додатни радови на реконструкцији објекта Градске Топлане и санација два котла на чврсто гориво-угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу

   

  Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
  27.12.2019. до 10:00 часова
  Документација : Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Конкурсна документација са изменама бр.  421 (25.12.2019.)
  Измена конкурсне документације бр.421 (25.12.2019.)
  Конкурсна документација са изменама бр. 422 (25.12.2019.)
  Измена конкурсне документације бр.422 (25.12.2019.)
  Измена конкурсне документације бр. 423 (26.12.2019.)
  Одлука о додели уговора (30.12.2019.)
  Обавештење о закљученом уговору (16.01.2020.)
   

  Набавка добара – за потребе Градске управе града Крушевца, Одељење Комуналне полиције – одећа (униформе)

  Ел. пошта Штампа
  Број ЈН >> 6ДН/IV/2019
  Предмет : Набавка добара – за потребе Градске управе града Крушевца, Одељење Комуналне полиције – одећа (униформе)
  Документација : Обавештење о закљученом уговору
   

  Набавка радова - Реконструкција улице Александровачке

  Ел. пошта Штампа
  Број ЈН >>28Р/IV/2019
  Предмет :

   

  Набавка радова - Реконструкција улице Александровачке

   

  Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
  14.01.2020. до 11:00 часова
  Документација : Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација
  Измена конкурсне документације бр. 403 (10.12.2019.)
  Конкурсна документација са изменама бр. 403 (10.12.2019.)
  Одлука о додели уговора (20.01.2020.)
  Обавештење о закљученом уговору (03.02.2020.)
   
  Страна 16 од 95

  naled_bfm

  skgo
  usaid