print_grb.png

Набавка добара - Електрична енергија

Штампа
Број ЈН >> 1д/IV/2016
Предмет : Набавка добара - Електрична енергија
Рок за подношење понуда : 20.02.2017. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (22.02.2017.)
Обавештење о закљученом уговору (29.03.2017)