print_grb.png

Набавка добара - гориво за потребе Градска управе

Штампа
Број ЈН >> 6д/IV/2017
Предмет : Набавка добара - гориво за потребе Градксе управе града Крушевца
Рок за подношење понуда : 04.04.2017. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације (03.03.2017.)
Измењена конкурсна документација (03.03.2017.)
Одлука о додели уговора (06.04.2017.)
Обавештење о закљученом уговору (27.04.2017.)