print_grb.png

Набавка услуга - Јавно-приватно партнерство за реконструкцију, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења

Штампа
Број ЈН >> 20У/IV/2017
Предмет : Набавка услуга - Јавно-приватно партнерство - реконструкција, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења у насељима града Kрушевац
Рок за подношење понуда : 14.08.2017. до 10:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Invitation to submit proposals
Прилози (27.06.2017.)
Одговор на питање бр. 1 (04.07.2017.)
Конкурсна документација са изменом (05.07.2017.)
Одговор на питање бр. 2 (07.07.2017.)
Одговор на питање бр. 3 (17.07.2017.)
Конкурсна документација са изменама (17.07.2017.)
Конкурсна документација са изменама број 3 (03.08.2017.)
Прилог 4 (03.08.2017.)
Одговор на питање бр. 4 (03.08.2017.)
Одговор на питање бр. 5 (10.08.2017.)
Одговор на питање бр. 6 (10.08.2017.)
Измењена - Крушевац - ТД (10.08.2017.)
Прилог 1 - исправка (10.08.2017.)
Прилог 2 - исправка (10.08.2017.)
Продужење рока (10.08.2017.)
Одговор на питање бр. 7 (14.08.2017.)
Одлука о додели јавног уговора (04.09.2017.)
Обавештење о закљученом уговору (10.10.2017.)
Образац 1 - подаци о уговору (08.11.2017.)
Образац 2 - подаци о јавном партнеру (08.11.2017.)

Образац 3 - подаци о приватном партнеру - GGE ESCO DOO (08.11.2017.)

Образац 3 - подаци о приватном партнеру - ESCO ELIOS DOO (08.11.2017.)
Образац 4 - подаци о објекту (08.11.2017.)
Образац 5 - подаци о услузи од јавног значаја (08.11.2017.)
Образац 3а - подаци о друштву за посебне намене (12.12.2017.)