print_grb.png

Набавка радова - одржавање путева и улица, саобраћајне сигнализације и опреме

Штампа
Број ЈН >> 46р/IV
Предмет : Набавка радова - извођење радова на редовном и зимском одржавању путева и улица, одржавању саобраћајне сигнализације и опреме на територији града Крушевца
Рок за подношење понуда : 01.08.2017. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1 (03.07.2017.)

Конкурсна документација са изменом бр. 1 (03.07.2017.)

Одговор на питање број 1 (06.07.2017.)
Одлука о додели уговора (07.08.2017.)
Обавештење о закљученом уговору (22.08.2017.)