print_grb.png

Набавка радова – реконструкција Ул. Сликара Миловановића и парк код ОШ „Доситеј Обрадовић“ - Прва фаза

Штампа
Број ЈН >> 36Р/IV/2017
Предмет : Набавка радова – реконструкција Ул. Сликара Миловановића и
парк код ОШ „Доситеј Обрадовић“ - Прва фаза
Рок за подношење понуда : 24.10.2017. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка (26.102.017.)
Обавештење о обустави поступка (07.11.2017.)