print_grb.png

Набавка радова - рушење бесправно изграђених објеката за потребе Градске управе града Крушевца

Штампа
Број ЈН >> 1Р/IV/2017
Предмет : Набавка радова - рушење бесправно изграђених објеката за потребе Градске управе града Крушевца
Рок за подношење пријаве : 24.10.2017. до 10:00 часова
Документација : Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора (26.10.2017)
Обавештење о закљученом уговору (07.11.2017.)