print_grb.png

Набавка радова – унапређење енеретске ефикасности зграде вишенаменског јавног објекта у насељеном месту Трмчаре-Град Крушевац ОШ „Драгомир Марковић“ подручно одељење Трмчаре

Штампа
Број ЈН >> 57Р/IV/2017
Предмет : Набавка радова – унапређење енеретске ефикасности зграде вишенаменског јавног објекта у насељеном месту Трмчаре-Град Крушевац ОШ „Драгомир Марковић“ подручно одељење Трмчаре
Рок за подношење пријаве : 02.11.2017. до 11:00 часова
Документација : Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације број 1 (20.10.2017.)
Конкурсна документација са изменама (20.10.2017.)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.10.2017.)
Одговор број 302 (20.10.2017.)
Одговор број 314 (02.11.2017.)
Одлука о обустави поступка (07.11.2017.)
Обавештење о обустави поступка (14.11.2017.)