print_grb.png

Набавка услуга - одржавање информационог система локалне пореске администрације у граду Крушевцу

Штампа
Број ЈН >> 6У/IV/2017
Предмет : Набавка услуга - одржавање информационог система локалне пореске администрације у граду Крушевцу
Рок за подношење пријаве : 27.10.2017. до 11:00 часова
Документација : Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора (27.10.2017.)
Обавештење о закљученом уговору (09.11.2017.)