print_grb.png

Набавка радова - „Изградња и асфалтирање Ул. У оквиру МЗ Лазарица – Ул.Краља Вукашина“

Штампа
Број ЈН >> 18р/IV/2017
Предмет : Набавка радова - „Изградња и асфалтирање Ул. У оквиру МЗ Лазарица – Ул.Краља Вукашина“
Рок за подношење понуда : 20.11.2017. до 12:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор на питање бр. 1 (10.11.2017.)
Обавештење о продужењу рока (14.11.2017.)
Измена конкурсне документације (14.11.2017.)
Измењена конкурсна документација (14.11.2017.)
Одлука о додели уговора (21.11.2017.)
Обавештење о закљученом уговору (01.12.2017.)