print_grb.png

Набавка добра – аутомобил (унапређење безбедности саобраћаја).

Штампа
Број ЈН >> 8д/IV/2017
Предмет : Набавка добра – аутомобил (унапређење безбедности саобраћаја).
Рок за подношење понуда : 20.11.2017. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (23.11.2017.)
Обавештење о закљученом уговору (05.12.2017.)