print_grb.png

Набавка добара - грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 5 сеоских домаћинстава

Штампа
Број ЈН >> RHP-W4-01/2017
Предмет : Набавка добара - грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 5 сеоских домаћинстава
Рок за подношење 24.11.2017. до 12:00 сати
Документација : Обавештење о покретању набавке
Тендерска документација
Одлука о обустави поступка (08.12.2017.)
Обавештење о обустави поступка (22.12.2017.)
Одлука о одбијању жалбе (04.07.2018.)