print_grb.png

Набавка радова - Изградња улице Каницове

Штампа
Број ЈН >> 23Р/IV/2019
Предмет :

Набавка радова - Изградња улице Каницове

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
12.08.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде (10.07.2019.)
Конкурсна документација (10.07.2019.)
Одлука о додели Уговора (13.08.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (19.08.2019.)