print_grb.png

Набавка услуга - Израда пројектне документације за систем за рано откривање и дојаву пожара за 9 основних школа на територији града Крушевца и израда плана заштите од пожара за ОШ „Нада Поповић“ и ОШ „Јован Јовановић Змај“

Штампа
Број ЈН >> 14У/IV/2019
Предмет :

Набавка услуга - Израда пројектне документације за систем за рано откривање и дојаву пожара за 9 основних школа на територији града Крушевца и израда плана заштите од пожара за ОШ „Нада Поповић“ и ОШ „Јован Јовановић Змај“

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
02.08.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор бр.247 (26.07.2019.)
Одговор бр.248 (26.07.2019.)
Одлука о додели уговора (06.08.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (19.08.2019.)