print_grb.png

Набавка радова - Изградња улица у Малом Головоду (улица Фрушкогорска, Патријарха Спиридона, Трмчарска и део Херцеговачке улице)

Штампа
Број ЈН >> 42Р/IV/2019
Предмет :

Набавка радова - Изградња улица у Малом Головоду (улица Фрушкогорска, Патријарха Спиридона, Трмчарска и део Херцеговачке улице)

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
26.08.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка (27.08.2019.)
Обавештење о обустави поступка (09.09.2019.)