print_grb.png

Набавка услуга мобилне телефоније

Штампа
Број ЈН >> 4У/IV/2019
Предмет :

Набавка услуга мобилне телефоније

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
06.08.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (31.07.2019.)
Измена конкурсне документације број 250 (31.07.2019.)
Пречишћен текст конкурсне документације (31.07.2019.)
Одлука о додели уговора (08.08.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (22.08.2019.)