print_grb.png

Набавка радова – Постављање нисконапонске мреже у насељу Расадник 1-„Јакшино игралиште“

Штампа
Број ЈН >> 58Р/IV/2019
Предмет :

Набавка радова – Постављање нисконапонске мреже у насељу Расадник 1-„Јакшино игралиште“

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
13.08.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка (15.08.2019.)
Обавештење о обустави поступка (22.08.2019.)