print_grb.png

Набавка услуга – Превоз ђака, по партијама

Штампа
Број ЈН >> 11У/IV/2019
Предмет :

Набавка услуга – Превоз ђака, по партијама

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
03.09.2019. до 12:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (04.09.2019.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (16.09.2019.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 (16.09.2019.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 (16.09.2019.)