print_grb.png

Набавка добара – Ужина за сирoмашне ученике основних школа за школску 2019./2020. годину

Штампа
Број ЈН >> 8Д/IV/2019
Предмет :

Набавка добара – Ужина за сирoмашне ученике основних школа за школску 2019./2020. годину

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
16.08.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (20.08.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (27.08.2019.)