print_grb.png

Набавка услуга репрезентације – Хотела, хостела, ресторана и кетеринга по партијама

Штампа
Број ЈН >> 8У/IV/2019
Предмет :

Набавка услуга репрезентације – Хотела, хостела, ресторана и кетеринга по партијама

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
20.08.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (30.08.2019.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (10.09.2019.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 (10.09.2019.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 (10.09.2019.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 4 (10.09.2019.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 5 (10.09.2019.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 6 (10.09.2019.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 7 (10.09.2019.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 8 (10.09.2019.)