print_grb.png

Набавка услуга – Контрола плодности пољопривредног земљишта на територији Града Крушевца

Штампа
Број ЈН >> 36У/IV/2019
Предмет :

Набавка услуга – Контрола плодности пољопривредног земљишта на територији Града Крушевца

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
23.08.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (27.08.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (06.09.2019.)