print_grb.png

Набавка добара – Набавка светлећих торби, светлећих прслука и светлећих привезака

Штампа
Број ЈН >> 13Д/IV/2019
Предмет :

Набавка добара – Набавка светлећих торби, светлећих прслука и светлећих привезака

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
26.08.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (30.08.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (12.09.2019.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (16.09.2019.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 (16.09.2019.)