print_grb.png

Набавка радова - Појачано одржавање водотокова другог реда на територији града Крушевца

Штампа
Број ЈН >> 69Р/IV/2019
Предмет :

Набавка радова - Појачано одржавање водотокова другог реда на територији града Крушевца

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
24.09.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације број 330 (19.09.2019.)
Конкурсна документација са изменом број 330 (19.09.2019.)
Одговор бр.331 (19.09.2019.)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.09.2019.)
Одлука о додели уговора (02.10.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (14.10.2019.)