print_grb.png

Набавка добара – Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима по партијама, поновљене Партије 1 и 2

Штампа
Број ЈН >> 14Д-2/IV/2019
Предмет :

Набавка добара – Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима по партијама, поновљене Партије 1 и 2

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
18.09.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (20.09.2019.)
Одлука о обустави поступка (20.09.2019.)
Обавештење о обустави поступка (26.09.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (10.10.2019.)