print_grb.png

Набавка радова - Реконструкција објекта здравствене станице „Балшићева“

Штампа
Број ЈН >> 52Р/IV/2019
Предмет :
Набавка радова - Реконструкција објекта здравствене станице „Балшићева“
Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
10.10.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Конкурсна документација са изменом број 349 (04.10.2019.)

Измена конкурсне документације број 349 (04.10.2019.)

Одговор бр.350 (04.10.2019.)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.10.2019.)
Одлука о додели уговора (28.10.2019.)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (08.11.2019.)
Одлука о додели уговора (10.02.2020.)
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о додели уговора (11.02.2020.)
Одлука о додели уговора (13.02.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (03.03.2020.)