print_grb.png

Набавка радова - Изградња улица у Малом Головоду (улица Фрушкогорска, Патријарха Спиридона, Трмчарска и део Херцеговачке улице)

Штампа
Број ЈН >> ПП-42Р/IV/2019
Предмет :
Набавка радова - Изградња улица у Малом Головоду (улица Фрушкогорска, Патријарха Спиридона, Трмчарска и део Херцеговачке улице)
Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
16.09.2019. до 11:00 часова
Документација : Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (17.09.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (03.10.2019.)