print_grb.png

Набавка добара – Адаптација простора намењеног за јединствено управно место у склопу Градске управе града Крушевца, ул. Газиместанска бр. 1 Крушевац са радовима

Штампа
Број ЈН >>  32Д/IV/2019  
Предмет :
Набавка добара – Адаптација простора намењеног за јединствено управно место у склопу Градске управе града Крушевца, ул. Газиместанска бр. 1 Крушевац са радовима
Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
26.09.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка (01.10.2019.)
Обавештење о обустави поступка (08.10.2019.)