print_grb.png

Набавка радова - Реконструкција санитарних чворова у ОШ „Станислав Бинички“ у Јасици

Штампа
Број ЈН >> 70Р/IV/2019
Предмет :

Набавка радова - Реконструкција санитарних чворова у ОШ „Станислав Бинички“ у Јасици

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
21.10.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор бр.361 (16.10.2019.)
Одлука о додели уговора (24.10.2019.)
Решење о исправци техничке грешке (24.10.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (08.11.2019.)