print_grb.png

Набавка добара - Набавка и постављање успоривача саобраћаја и припадајуће саобраћајне сигнализације

Штампа
Број ЈН >> 31Д/IV/2019
Предмет :

Набавка добара - Набавка и постављање успоривача саобраћаја и припадајуће саобраћајне сигнализације

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
08.10.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (11.10.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (22.10.2019.)