print_grb.png

Набавка радова - Изградња инфраструктуре на Новом гробљу у Крушевцу

Штампа
Број ЈН >> 24Р/IV/2019
Предмет :

Набавка радова - Изградња инфраструктуре на Новом гробљу у Крушевцу

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
01.11.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (04.11.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (20.11.2019.)