print_grb.png

Набавка радова - Извођење радова на редовном и зимском одржавању путева и улица на територији града Крушевца

Штампа
Број ЈН >> 71Р/IV/2019
Предмет :

Набавка радова - Извођење радова на редовном и зимском одржавању путева и улица на територији града Крушевца

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
01.11.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације број 352 (04.10.2019.)
Конкурсна документација са изменом број 352 (04.10.2019.)
Одлука о додели уговора (05.11.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (08.11.2019.)