print_grb.png

Набавка добара – техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима по партијама, поновљена Партија 1 - Набавка опреме за контролу саобраћаја и вршења увиђаја саобраћајних незгода

Штампа
Број ЈН >> 14Д-3/IV/2019
Предмет :

Набавка добара – техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима по партијама, поновљена Партија 1 - Набавка опреме за контролу саобраћаја и вршења увиђаја саобраћајних незгода

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
11.10.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (15.10.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (30.10.2019.)