print_grb.png

Набавка радова - Реконструкција Дома културе у Дворану

Штампа
Број ЈН >>53Р/IV/2019
Предмет :

Набавка радова - Реконструкција Дома културе у Дворану

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
20.11.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор бр.389 (14.11.2019.)
Обавештење о продужењу рока (14.11.2019.)
Измена и допуна конкурсне документације (14.11.2019.)
Конкурсна документација са изменом (14.11.2019.)
Одлука о додели уговора (26.11.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (16.12.2019.)