print_grb.png

Набавка радова - Реконструкција Дома културе у Кобиљу

Штампа
Број ЈН >>72Р/IV/2019
Предмет :

Набавка радова - Реконструкција Дома културе у Кобиљу

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
20.11.2019. до 12:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор по захтебу бр. 390 (15.11.2019.)
Обавештење о продужењу рока (18.11.2019.)
Измена и допуна конкурсне документације (18.11.2019.)
Конкурсна документација са изменом (18.11.2019.)
Одлука о додели уговора (26.11.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (18.12.2019.)