print_grb.png

Набавка добара – Поклон пакети за најсиромашније ученике ромске националности

Штампа
Број ЈН >>24ДН/IV/2019
Предмет :

Набавка добара – Поклон пакети за најсиромашније ученике ромске националности

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
04.11.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору (13.11.2019.)