print_grb.png

Набавка добара – Адаптација простора намењеног за јединствено управно место у склопу Градске управе града Крушевца

Штампа
Број ЈН >>32Д-1/IV/2019
Предмет :

Набавка добара – Адаптација простора намењеног за јединствено управно место у склопу Градске управе града Крушевца

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
05.11.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (06.11.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (21.11.2019.)