print_grb.png

Набавка услуге - Израда планова противпожарне заштите за све објекте Градске управе града Крушевца

Штампа
Број ЈН >>39У/IV/2019
Предмет :

Набавка услуге - Израда планова противпожарне заштите за све објекте Градске управе града Крушевца

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
13.11.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (14.11.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (29.11.2019.)