print_grb.png

Набавка услуге - Израда пројектне документације за санацију клизишта у Великој Крушевици (засеок Средорек)

Штампа
Број ЈН >>40У/IV/2019
Предмет :

Набавка услуге - Израда пројектне документације за санацију клизишта у Великој Крушевици (засеок Средорек)

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
14.11.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр. 376 (04.11.2019.)
Конкурсна документација са изменом бр. 376 (04.11.2019.)
Одлука о додели уговора (26.11.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (11.12.2019.)