print_grb.png

Набавка услуга - Поправка неисправних сирена за јавно узбуњивање

Штампа
Број ЈН >>25У/IV/2019
Предмет :

Набавка услуга - Поправка неисправних сирена за јавно узбуњивање

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
15.11.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка (22.11.2019.)
Обавештење о обустави поступка (29.11.2019.)