print_grb.png

Набавка радова – Реконструкција пута у Великом Шиљеговцу- заселак Богићевићи

Штампа
Број ЈН >>64Р/IV/2019
Предмет :

Набавка радова – Реконструкција пута у Великом Шиљеговцу- заселак Богићевићи

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
12.12.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (16.12.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (24.12.2019.)