print_grb.png

Набавка добара - Набавка табли за обележавање назива улица

Штампа
Број ЈН >>25Д/IV/2019
Предмет :

Набавка добара - Набавка табли за обележавање назива улица

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
18.11.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор бр.386 (13.11.2019.)
Одговор бр.387 (14.11.2019.)
Обавештење о продужењу рока (14.11.2019.)
Измена и допуна конкурсне документације (14.11.2019.)
Конкурсна документација са изменом (14.11.2019.)
Одлука о додели уговора (25.11.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (13.12.2019.)