print_grb.png

Набавка добара – Компјутерски софтвер

Штампа
Број ЈН >>16Д/IV/2019
Предмет :

Набавка добара – Компјутерски софтвер

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
22.11.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (26.11.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (10.12.2019.)