print_grb.png

Набавка радова - Реконструкција пута у Црквини

Штампа
Број ЈН >>39Р/IV/2019
Предмет :

Набавка радова - Реконструкција пута у Црквини

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
27.12.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (30.12.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (14.01.2020.)