print_grb.png

Набавка услуга - Поправка неисправних сирена за јавно узбуњивање

Штампа
Број ЈН >>25У-1/IV/2019
Предмет :

 

Набавка услуга - Поправка неисправних сирена за јавно узбуњивање

 

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
11.12.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (12.12.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (23.12.2019.)