print_grb.png

Набавка добара – за потребе Градске управе града Крушевца, Одељење Комуналне полиције – одећа (униформе)

Штампа
Број ЈН >> 6ДН/IV/2019
Предмет : Набавка добара – за потребе Градске управе града Крушевца, Одељење Комуналне полиције – одећа (униформе)
Документација : Обавештење о закљученом уговору