print_grb.png

Набавка радова – Додатни радови на реконструкцији објекта Градске Топлане и санација два котла на чврсто гориво-угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу

Штампа
Број ЈН >>2-ПП-51Р/IV/2019
Предмет :

 

Набавка радова – Додатни радови на реконструкцији објекта Градске Топлане и санација два котла на чврсто гориво-угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу

 

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
27.12.2019. до 10:00 часова
Документација : Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација са изменама бр.  421 (25.12.2019.)
Измена конкурсне документације бр.421 (25.12.2019.)
Конкурсна документација са изменама бр. 422 (25.12.2019.)
Измена конкурсне документације бр.422 (25.12.2019.)
Измена конкурсне документације бр. 423 (26.12.2019.)
Одлука о додели уговора (30.12.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (16.01.2020.)