print_grb.png

Набавка добара - елекричне енергије за јавну расвету

Штампа
Број ЈН >> 2Д/IV/2020
Предмет : Набавка добара - елекричне енергије за јавну расвету
Рок за подношење понуда : 20.02.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор бр.36 (14.02.2020.)
Одлука о додели уговора (25.02.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (03.04.2020.)