print_grb.png

Набавка добара - горива за потребе Градске управе града Крушевца

Штампа
Број ЈН >> 5Д/IV/2020
Предмет : Набавка добара - горива за потребе Градске управе града Крушевца
Рок за подношење понуда : 21.02.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (02.03.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (20.03.2020.)